دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
Monday 8th of August 2022
الاثنين 10 محرم 1444

دکتر کیوان کرامتی
Dr. Keivan(Keyvan) Keramati
دامپزشک و فیزیولوژیست
Veterinarian, Physiologist
دانش آموخته دانشگاه تهران
Graduated from University of Tehran
عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
Faculty member of Semnan University

تولد : ۱۳۴۸/۶/۷، تهران

نشانی :

سمنان، دانشگاه سمنان، پردیس اصلی، دانشکده دامپزشکی

رایانامه :

k.keramati@semnan.ac.ir

صفحه اصلی

اطلاعات فردی
این وب سایت بر اساس پیشنهاد اینجانب و در پی موافقت دایی فرهیخته و گرانقدرم، جناب آقای دکتر کیوان کرامتی راه اندازی شده است که امیدوارم برای بازدید کنندگان ارجمند، مفید و قابل استفاده باشد امیرحسن کرامتی طراح و مدیر وب سایت